Harjun nuorisotalon toimintoja siirretään tammikuusta 2020 alkaen nuorisopalveluiden muihin tiloihin

Harjun nuorisotalon toiminta jatkaa Aleksis Kiven kadun tiloissa normaalisti vuoden 2019 loppuun asti. Tammikuusta 2020 alkaen toimintoja siirretään nuorisopalveluiden muihin tiloihin kulttuurisen nuorisotyön alueellistamisen suunnitelmien mukaisesti. Sopivia tiloja kartoitetaan parhaillaan.

Kevään 2019 aikana tutkittiin Harjun nuorisotalon kuntoa ja ilmanvaihdon toimintaa. Tutkimuksissa havaittujen puutteiden perusteella nuorisotalossa tehdään syksyn aikana huoltokorjauksia sekä tarkentavia tutkimuksia, joilla pyritään saamaan kokonaiskäsitys rakennuksen tämänhetkisestä kunnosta. Tämän jälkeen rakennuksen laajemmille korjauksille laaditaan korjaussuunnitelma ja kustannusarvio, joiden perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä. Päätökset Harjun kiinteistön tulevasta käytöstä tehdään korjaussuunnitelman valmistumisen jälkeen lautakunnissa (kaupunkiympäristön ja kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunnassa).

”Haluamme taata nuorille ja työntekijöille parhaalla mahdollisella tavalla toimintoja tukevan ympäristön. Muutos liittyy moneen asiaan kuten rakennuksen kuntoon ja kulttuurisen nuorisotyön laajenemiseen eri puolille Helsinkiä. Teemme parhaamme, että löydämme tilat ja viestimme niistä heti kun saamme selville”, sanoo nuorisoasiainjohtaja Mikko Vatka.